GRASSO 9 unsoare siliconica

119 Lei

Categorie: Loxeal

Descriere Produs

Aspect: pastă Culoare: translucid
Miros: inodor
Punct de fierbere: NA
Limite de explozie: NA
Presiune de vapori (20 ° C): <0,0001 mbar
Viscozitatea (25 ° C): tixotropic
Solubilitate în apă (20 ° C): nu solubil
pH - Valoare: neutru
Densitate (20 ° C) 51757 DIN: _ 1,0 g / ml
Punct de aprindere DIN 51376:> 300 ° C
Temperatura de aprindere:> 400 ° C


cu agrement in industria alimentara